Skip to main content

Çocukların “ekran tutkusu”, bağımlılığın bir başka boyutu

Cep telefonlarının kullanıma girmesi ve sosyal medya paylaşım alanının bizim çevremizde yaygınlaşması aslında Batı’nın çok gerisinden gelmez. Matbaayı kullanmakta hayli tereddütlü davranmış bir kültürün torunlarının, cep telefonları, mesajlaşmak, facebook, twitter ya da adını bile bilmediğim uygulamalar açısından bu kadar istekli ve becerikli çıkması, “küreselleşme” gerçeğiyle açıklanamayacak karmaşık bir duruma karşılık geliyor. “İnsanların haberleşme halinde bulunmalarının […]

Devamını Oku

Gıda ve içecek sanayi 2023 hedefleri: Önemli ve erişilebilir

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu’nun (TGDF) gerçekleştirdiği ‘Arama Toplantısı’ndan elde ettiğimiz bilgilere bu hafta Başkan Şemsi Kopuz’un aktardığı görüşleriyle devam ediyoruz. Kopuz endüstrinin bu konuma erişmesinde şüphesiz en fazla katkıda bulunmuş kişilerden biridir ve endüstrinin ihracatta ikinci sıraya yükselmesinde uzlaştırıcı ve birleştirici yaklaşımıyla haklı bir pay sahibidir. Şöyle diyor: “Türk gıda ve içecek […]

Devamını Oku

Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu’nun 2023 vizyonu

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) geçtiğimiz hafta sonu 2023 hedeflerine yönelik bir ‘arama toplantısı’ düzenledi. Toplantıya biz de sizin adınıza katıldık, hem sektörü daha yakından tanıma şansını elde ettik, hem görüşlerimizi naçizane aktardık. TGDF ülkemizde otomotivden sonra ikinci büyük endüstriyi oluşturuyor. Başkan Vekili Rint Akyüz’ün verdiği bilgilere göre, ihracatta geçen sene Cumhuriyet […]

Devamını Oku

Heisenberger Belirsizlik İlkesi en çok tıpta karşılık bulur

Heisenberger Belirsizlik İlkesi aslında kuantum fiziğinde detaya varmaya çalıştıkça ortaya çıkan bir netlik kaybını anlatır. Ancak biyolojideki durum da bundan farklı değildir. Canlıyı biz daha çok formu çerçevesinde tanımlar, adını ona göre veririz. Fil iri gövdesinden daha çok hortumuyla kafamızda şekillenir. Oysa sağlık ve hastalık durumu gibi, aslında işleve dayanan bir durumu irdelenmeye başladığınızda durum […]

Devamını Oku

Heisenberger Belirsizlik İlkesi: Kesin sonuca varmak zordur!

Bilimleri karşılaştırdığını zaman ‘kesinlik kavramı’ açısından birbirinden derin farklar içerdiklerini görürsünüz. Aslında bu çok da yadırganacak bir durum değildir. Eğer matematiği bir bilim olarak sayarsanız, en büyük kesinlik matematikte olacaktır. Bir artı bir her zaman ikidir, yine de doğal sayılar için olan bu kesinlik durumu detaya gidildiğinde azalmaya başlar. Çünkü bir dairenin çapını hesaplamaya kalktığınızda […]

Devamını Oku

Okul yemeklerinin kalitesizliği, almanız gereken ciddi önlemler

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların beslenme sorunu yeniden gündemimize oturacak. Lütfen “bizim okul zaten yemek veriyor, dahası kantin de var” diye düşünmeyin. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız birkaç ciddi durum, okullarda bir beslenme sorunu yaşandığını açık bir şekilde ortaya koydu. Bu okulların her üçü de tanınmış kolejler, bulundukları bölge de aslında yiyecek bulmak açısından son derece zengin, balıktan […]

Devamını Oku

Başkalarını ‘diğerleri’ olarak tanımlamayana halk denir

Halk ve tercihleri konusunda bir fikir ileri sürmek isteyenler önce halk tanımlaması yapmak zorundadır. Çünkü içinde bulunulan koşullardan memnun olmayan herkes siyasi tercih açısından bir şekilde halkı suçlar. Çaycıya da sorsanız, taksiciyle de konuşsanız, sermaye sahibinin de görüşünü alsanız, bilinmeyen üçüncü şahıs halka giydirir. Bilinmeyen üçüncü şahıs halk diye bir tanım olamayacağına göre, bu giydirmenin […]

Devamını Oku

Halk tanımının irdelenmesi, toplumun işlevini yitirmiş halk melekesi

Toplumu oluşturan sınıflar içerisinde soylular (günümüzdeki karşılıkları daha çok soylu olmaya özenen elitlerdir), entelektüeller (günümüzdeki aydın sözü bunları karşılamaz) ve bürokratların yeri üç aşağı be yukarı bellidir. Sorun yasalara en çok tabi olması beklenen halkın nasıl tanımlanacağındadır. Çünkü “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik” temelinde oluşturulan anayasanın en fazla ilgilendirdiği kesim aslında halktır. Halk mevcut üretimin çoğunu […]

Devamını Oku

Anayasaların kökenleri ve esasları

Devletler işlerin yürütülmesi ve milleti oluşturan vatandaşlarının çeşitliliği gereği (sınıf kavramı da bunun içine girer) bir anayasaya ihtiyaç duyarlar. Anayasa uygulamadaki detaylar konusunda bir bilgi vermez, ama ana ilkeleri belirlemelidir. Üstelik anayasanın yazılı olarak bulunmadığı İngiltere gibi ülkeler de söz konusudur. Bu ülkelerde teamüller (gelenekten gelen yazılı olmayan kurallar) işleyişi belirler, yeter ki kuralın ne […]

Devamını Oku

Devlet kavramının kısa öyküsünde siz hangi sınıftansınız?

Bayramı bir şekilde yasa kavramını ve yönetim modellerini okuyarak geçirdim desem yeridir. Bunu yapmamın gerekçeleri bu kadar tartışılan “yeni Anayasa yazılması” kavramına aşina hale gelmek ve yasa yazmanın tarihçesini öğrenmekti. Aslında benim gibi ortalama birinin yasalarla ilişkisi çok yoğun değildir, hele hele genel uğraşı alanı sağlık olduğunda ve yasaya aykırı şeyler yapmaya da çalışmıyorsanız, düzenin […]

Devamını Oku