Skip to main content

Cezvede kaynatılan kutu süt neden patlar?

Kutu sütlerin cezve içinde ısıtılması sonucu patlamaları sosyal medyada ciddi karşılık buldu. Konuyla ilgili üreticiler “bu durumun o ürün serisine özel olabileceği, ama genel bir durum olmadığı” şeklinde açıklamalar yaptı. Ne var ki gözlenen ve aktarılanlar (medya mensupları dahil) göstermektedir ki, “süt patlaması” genel bir sorundur. Bizim UHT kutu süt konusundaki görüşümüz açıktır, hele hele […]

Devamını Oku

Sekreter yapılanmasının temel prensipleri

Sekreter mafyasından kastedilen elbette bizim günlük yaşamdaki mafya algısı değildir. Şirketler ya da resmi kuruluşlar gibi çok kişinin çalıştığı ve bir yönetim merciinin bulunduğu ortamlarda bir ya da daha çok sekreterin varlığı kaçınılmazdır. Sekreter yöneticinin sadece yardımcısı olmaz, yeri geldiğinde “yönetici sekreteri”, ama daha doğru bir ifadeyle “yönetici sekreter” konumu kazanır. Yönetimden sorumlu kişi işleri […]

Devamını Oku

Mafyanın yozlaşması cinin lambadan çıkmasıdır

Gelişmiş olduğu varsayılan toplumlarda devletin idare biçiminde roller belirlenmiştir. Seçildiği varsayılan kişiler (meclis) kanunların konulmasını üstlenir, konulan kanunlar hukuk sisteminin süzgecinden geçirilir, kabul görürse bunlara uymak vatandaşların sorumluluğundadır. Vatandaştan kendi seçtiği temsilcilerinin koyduğu kanunlara uyması beklenirken, denetleme özerk kurumların, ihlalleri saptama güvenlik birimlerinin, suç unsuru olup olmadığının sorgulanması yargının, ama nihai karar yine bağımsız olması […]

Devamını Oku

Toplumdaki gruplaşma dinamiği nasıl belirlenir?

Yapılanma özelliği gösteren toplumlar ya da topluluklar öyle ya da böyle belli kurallara tabidir. Bu kurallar kanunla düzenlenebileceği gibi geleneklerle çerçevesinde de belirlenebilir. Kanunun ne olduğu açıktır, ama gelenekler yazılı değildir; öncekilerden yaşayarak öğrenilen ve sonrakilere uygulanarak aktarılan davranış biçimleridir. Toplulukta işleyiş belli olduğunda ister istemez bir hiyerarşik düzen doğar. Bu düzen usta-çırak ilişkisi gibidir, […]

Devamını Oku

Bilgiyi aktarmanın zorlukları

İnsanın bildikleri ayrı şeydir, anlatabildikleri ise apayrıdır. Yani siz aslına bir konuyu iyi bilebilirsiniz, ama iş bunun anlatılmasına geldiğinde durum değişir. Bir şeyin iyi biliniyor olması onun anlatılabilmesi için yeterli olmaz. Çünkü siz zaten işin içindesinizdir, aslında bildiklerinizi de kendi kendinizi reddetmeye çalışmak yoluyla onaylatmışsınızdır, ama anlatabilmek bambaşka meziyettir. O zaman mecburen gerçek ya da […]

Devamını Oku

Poker oyununun mantığı: Kartlar görünenden fazlasını anlatır

Oyun mantığının ne olduğunu geçen yazımızda dile getiremeye çalıştık. Oyunlar salt akıl, salt şans ya da bu ikisinin bileşimi şeklinde oynanır. Salt akılla oynanan oyunlar ustalık gerektirirken, salt şansa dayalı olanlar genellikle kişinin duygusal durumunun bir sonucudur. Bu tür oyunlar önce merakla başlayıp daha sonra hızla alışkanlığa da dönüşebilir. Hem akıl hem de şansa dayanan […]

Devamını Oku

Oyun kuramına giriş

Hayatımızda kullandığımız gereçlerin, uyguladığımız yöntemlerin ve hatta eğlenmek için oynadığımız oyunların belli bir mantığı vardır. İki haftadır açıklamaya çalıştığımız vasistas, bunlardan birincisi ve ikincisine örnek verilebilir. Hem bir gereç ve hem de bir yöntemi tarif eder. Bizim bunu kullanıyor olmamız artık vasistasın geçmişinden ayrı bir durumdur. Oyun kuramı bireyin başarısının diğerlerinin seçimlerine dayalı olduğu “stratejik […]

Devamını Oku

Vasistasla ilişkili bilgiler, kelime oyunları ve yorum

Geçen haftanın devamı olan bu yazının amacı elbette bir konuya bilimsel ışık tutmak değildir. Öncelikle bir değerli okurumuzdan gelen uyarıyı aktaralım, geçen hafta Türkçe’nin Hint-Avrupa kökenli olduğuna dair hatamız “Ural-Altay kökenli” olduğu şeklinde düzeltildi, teşekkür ederim. Tabi biz de bu durumda dillerin kökeni kavramını okumaya başladık. Dillerin kökeni bambaşka bir durum, dilin ortaya çıkmasını açıklayan […]

Devamını Oku