Güneş döngüsü

Geçen yazının başlığı aslında açıktı; “Olan biten aslında kendi içinde gerçekleşmektedir”. Ne var ki bu kavramın açıklanması o kadar kolay görünmüyor. Biz yaşadığımız dünyanın bazen bir eylemcisi, ama genellikle gözlemcisi olarak davranırız. Olan-biteni açıklarken yaptığımız gözlemleri anlatırız, aslında bu bir betimleme biçimidir. Yani “bir manzarayı tasvir et” deseler nasıl anlatacaksak, bir biyolojik süreci betimlerken de aynı mantığı kullanırız. Dolayısıyla gözlem “ben merkezli” olmak zorundadır ve ancak başka bilgiler dahilinde genişlerken, iç görü dahilinde de derinleşebilir. Meslektaşlarımın ve bilimle uğraşanların bir kısmı “İç görü” kısmının “mistik” bir anlam ifade ettiğini düşünerek tartışmanın bilimden uzaklaştığı düşüncesine kapılırlar. Bu ne yazık ki doğru görünmemektedir, burada kastedilen, düz bakışla görünemeyecek, aslında herkesin fark etmesi mümkün olan kavramların, ancak iç görü sayesinde anlamlandırılabileceğidir. Bu yöntemin şöyle bir avantajı vardır, sadece gözlemcisi olduğumuz dış dünyanın belli bir prensiple çalışmakta olduğunu anladığımızda, deneme yanılma yöntemini bırakarak, aradığını doğrudan bulma olasılığını yükseltir. Yani konunun mistisizmle bir alakası yoktur, sadece anlamlandırma doğru yapılmıştır. Okumaya devam et Güneş döngüsü

Olan biten, aslında kendi içinde gerçekleşmektedir

Yukarıda olan, nasıl aşağıda da varsa ve nasıl sürekli tekerrür ederse tarih, olmakta olanlar da aslında birbirlerinin biçim değiştirmiş benzerleridir. Ne var ki tutukludur insanının aklı, kapısı açılsa bile çıkamaz hücresinden ve “açıklamak” olduğunda mesele bağlarını çözemez zihin; “anlamın” derin sularına dalacağına, yani hücresinden sonsuz bir hürriyetle çıkacağına, yerinden kıpırdamaz, “aklına uydurmakla” yetinir. İnsanın doğaya ait olayları inceleme mantığı öncelikle akla uydurma, ama beri yandan kendi yapabildikleriyle benzerlik kurma üzerine kuruludur. Bu algılama biçimi başka yorum olasılıklarını ortadan kaldırmakla kalmaz, gözlemlediklerini ister istemez anlayabildiği algı biçimine oturtur. Oysa olan biten ne varsa aslında kendi içinde de gerçekleşmektedir.  Bu nedenle akıl son derece kullanışlı olsa da, aslında bir o kadar da yanıltıcıdır. Okunanın düz haliyle anlaşılması başkadır, görünenin (zahiri) ardında yatan diğer anlamların (içrek) anlaşılması bambaşkadır. O nedenle yapılabileceğin en iyisi, bilgiyi gönül imbiğinde damıtmaktır. Çöktüğünde akıl tortusu, geriye kristal berraklığında bir bilgi kalır. Akıl gözüyle okunamayanlar, ancak gönül gözüyle anlaşılır. Bilgi vardır, aşikardır, ancak onu anlamlandırmak bambaşka bilgilerin varlığını ister. Mesela harfleri herkes bilir, bu Mısır hiyeroglif alfabesinden, Latin biçimine kadar kavramlar bütünü olarak aslında farklı değildir, ancak o harfin hangi sese karşılık geldiğini, o sesin ne anlam verdiğini kimse bilmemektedir.

Ne yükselerek gördükleriniz, ne büyüterek bildikleriniz yetmez

Çünkü insanın doğuştan gelme zaafıdır, öğrense de unutur ya da kanıksar. Oysa çekilip bir kenara biraz kendi başınıza kaldığında ve hala varsa mecali, olanın bitenin ne olduğundan öte, nereden gelip de nereye gittiğinizi anlamaksa emeli, alemlerin içinde bambaşka alemler olduğunu kavrar. Garip bir duygudur bu, her ne olursa olsun anlamak istediğinizde nasıl var olduğunu, tıpkı üstünde yaşadığınız dünya gibi döner dolaşır yine aynı noktaya varırsınız. Gözler önünde apaçık uzanan ovalar ve nehirler, sadece siz tırmandığınızda birbirlerine göre konumlanır ve şekillenirler. Ya da geçin bir mikroskobun başına, çıplak gözle göremediklerinizi koyun merceğin altına, büyütün de büyütün. Bu kez bambaşka bir dünyaya dalarsınız. Yükseklerden gördükleriniz size sunulmuş olan dünyanızdır, büyüterek görebileceğiniz sizi var eden detaylarınızdır. Ne yükselerek gördükleriniz, ne büyüterek bildikleriniz yetmez. Muhtelif bin bir kimya, cihazlar, alet edevat; hülasa sadece düşündükleriniz hakimdir. Ama hükmetmek değil, hükme varmak olmalıdır amacınız. İşte o zaman ne söz, ne göz, ama töz (temel, taban, kurucu öz) açılır. Onca yıldır bakıp gördükleriniz, dahası bildiğinizi zannettikleriniz yerinden fırlar, bambaşka bir anlamla kalkar ve yerli yerine oturur.

“Kendi” olmak aklı damıtmaya bağlıdır

Yaşam da bir şekilde güneşle başlar, güneşte gelenler kadının karnındaki küçük güneş zerreciklerinde üst üste tabaka tabaka toplanırlar, biz buna yumurta sarısı, yani yolk deriz. İster yumurtlayan (ovipar, yumurta bırakan anlamında balıklar, kuşlar vb. canlıların bütünü), ister memeli (vivipar, canlı doğum yapan anlamında, memelilerin bütünü), yani yumurta aracılığıyla üreyen bütün canlılarda doğacak yavrunun ilk taslağı bu dahili güneş üzerinde şekillenir. Lakin yumurta karşılık bulmuşsa, bu kez dünya yeniden oluşmaya başlar. Hücreler çoğalır, büyük bir küre oluşturur. Sonra bu küre ortasından (ekvator gibi) çöker, iki yarı küreyi ayıran bir yüzey oluşur. Ve derken yarım küreleri ayıran yüzey de ortadan yarılır, işte o yarığın çukurlu tarafı sırtınız, karşılığındaki kanatları (kaburgaların göğsü sarması gibi) batınınızdır.  Ama bu birleşme sadece başlangıçtır. Babadan gelen sadece bir çekirdek (sperm hücresinde çekirdek dışında bir şey yoktur), anadan gelen ise hem çekirdek hem de birleşince onu sürdürecek gücü taşır (yumurta hücrenin diğer parçalarını da içerir). İşte buna “germ” (Latince, tohum, tomurcuk; ruşeym) denir, o bir “manadır”. Bu taslağın kök olan ve yumurtanın sarısını kucaklayan tarafı vejetatif (bitki, kök) olarak adlandırılır; sırta bakan, akıl, irade gibi melekeleri tutan tarafı animadır. Kan ve germ (üreme) hücrelerini sağlayan vitellüs kesesi, işlevi sonlansa bile geride bırakılmaz ve batın tarafından yutulur. Kök taraf böylelikle kapanır, bebeği anneye bağlayan göbek kordonu geride kalır.
Özetle canlının oluşması başlı başına yeni bir dünyadır, her şeye rağmen “kendi” olmak aklı damıtmaya bağlıdır.

“Yaşamın akışkan formu” bilgilerin birleştirilmesinin başlangıcıdır

Biyoloji, yani canlıların yaşam özellikleri konusunda yazılanlar da, aynen tıbbın büyük bölümü için geçerli olduğu üzere betimlemelere dayalıdır. İnsan ilk kez gördüğü bir şey için elbette sadece tanımlayıcı bir dil kullanabilir. Bilgi birikimi arttıkça, aynı işlevin diğer canlılarda nasıl gerçekleştiği anlaşıldıkça, betimleyici bilgilerin birleştirilip bir yoruma varılması da olanaklı hale gelir. Ne var ki bu bilgilerin genel bir bakış açısı, işler mantık ve dahası felsefe halinde bütünleştirilmeleri sıkıntılı bir süreçtir. Burada karşılaşılan sorun aslında iki yönlüdür, ilki ve daha yüzeysel olanı, hayatını bir canlının birkaç özelliğini inceleyerek geçirmiş birine aslında özelliklerin ortak olduğunun anlatılmasında yaşacak olan kısıtlılıktır. Mesela kalın bağırsak ile ilgilene bir cerraha, bu organın aslına su ve tuz emiliminden sorumlu olmadığını, bir fermantasyon (mayalama) sisteminin ana bileşeni olarak işlev gördüğünü kolay kolay anlatamazsınız. Ama ikici sorun daha büyüktür, canlıların ortak özelliklerini birleştirip de bir felsefe çerçevesine oturtmaya kalktığınızda bunun doğruluğundan siz de bir yere kadar emin olabilirsiniz. Dahası çıkarımlarınız görünenin (zahiri) dışına taşarak başka bir içrek (Batıni) anlama dönüşecektir. İçrek anlamın anlaşılması çok kolay olamayacağı gibi, bugüne kadar öretilmiş ve benimsenmiş anlayışla büyük ölçüde çelişebilir. Okumaya devam et “Yaşamın akışkan formu” bilgilerin birleştirilmesinin başlangıcıdır

Uçları seven bakteriler: Kokorece güzelleme

Bugün bilindiği kadarıyla kendi olanakları dahilinde çoğalabilen hücrelerin üç farklı türü bulunmaktadır, bunlar prokaryotlar adı verilen bakteriler, memeliler de dahil canlıların hücrelerini oluşturan ökaryotlar ve arada kalan ve ayrı bir grup olarak kabul edilen arkea adlı sınıftır. Arkea bakterilerle ortak bir takım yapısal özellikler gösterir (küre, spiral, basil ya da düzensiz dış görünüş sergileyebilir, tek bir halkasal kromozom içerir, DNA’da intron adı verilen “kodlamayan” bölgeleri bulunmaz ve yazılım (transkripsiyon) sonrası benzer düzenlemelere tabidir). Buna karşılık ökaryotlara benzeyen özellikleri de vardır (DNA eşlenmesi, RNA’ya bilgi aktarılması ve bunun proteine dönüştürülmesi, kromozomların histonlarla sarılarak paket oluşturmaları). Ne var ki arkeayı ayrı bir sınıf haline getiren özellikleri hücre duvarı yapısında peptidoglikan “bulunmamasıdır”, diğer iki sınıfta L-gliserol eterleri/ yağ asidi zincirleri yer almasına karşılık, bunlar D-gliserol eterleri / izoprenoid zincirleri içerirler. Bazı arkea CO2’yi H2’yle indirgeyerek metan oluştururlar, bazıları da sülfatı indirgeme özelliğine sahiptir. Bu işlem kolon içerisindeki basıncın azaltılmasını da sağlar. Okumaya devam et Uçları seven bakteriler: Kokorece güzelleme

Uçları seven bakteriler: Ekstremofiller

Yüksek sıcaklık, yüksek basınç, aşırı soğuk, aşırı tuzluluk, oksijen miktarının çok az olması, yüksek doz radyasyon, ultraviyole gibi koşullarda yaşayabilen, yani “uç ortamları seven” mikroorganizmaların ekstremofil olarak adlandırıldığından geçen yazımızda bahsetmiştik. Bu bakteriler, örneğin diğerleri oksijeni enerji kaynağı olarak kullanırken, metan ya da sülfürü de enerji oluşturmada kullanabilirler. Dolayısıyla diğer bakterilerin ya da bizim hayatta kalamayacağımız ortamlarda yaşamlarını sürdürürler. Ne var ki ekstrem bakterilerin varlığının saptanması bizim onları araştırma becerimizle doğrudan ilişkilidir. Okumaya devam et Uçları seven bakteriler: Ekstremofiller

Tavuk sanılan, piliç denilen kuş-III

  1. Küresel piliç döngüsü, Türkiye’deki uzantıları

Bu antibiyotiklerden mesela roksarson Pfizer tarafından üretilmekte, metionin hidroksi analoğu bir Monsanto kuruluşu olan Novus International tarafından satılmaktadır. Roksarsonun birinci sınıf kanserojen arsenik bileşiği olduğu FDA tarafından Ekim 2013’te kabul edilmiş, McDonalds roksarsonlu piliç kullanımını iki yıl içerisinde sonlandıracağını Mart 2015’te açıklamıştır (ama elbette hiç antibiyotiksiz değil, tavuk “fast”-food zincirine giremez, çünkü “çabuk” pişemez). Bunları pazarlayan Türkiye mümessili arkadaşlarımızın çoğu, aynen DSM Türkiye için olduğu üzere, eski ilaç firması çalışanıdır. Dolayısıyla “yerli piliç endüstrisi” diye açılan daire, ilaç şirketleri yörüngesinde dolanıp, “sağlıklı beyaz et” sloganıyla taçlanırken, Türkiye’de neden “Dikkat Lenfoma Çıkabilir” farkındalık kampanyasının yürütülmüş olduğunu da çok güzel açıklar. Roche bu kampanyayı “Yunanistan’da B hücreli lenfoma çok var, Türkiye’de neden yok” sorusunun yanıtlanması amacıyla Ulusal Hematoloji Derneği’ne yaptırmıştır (2007). Bilimsel temeli bulunmayan bir kampanya, onay veren Bakanlık ve yürüten ulusal dernek, ne hazin! Ve ne ulvi bilimmiş ki, lenfoma kampanyasının kasaya aktarılan fonları sayesinde Acıbadem’de “dernek merkezi olmaya uygun” satılık villa aramıştır. Okumaya devam et Tavuk sanılan, piliç denilen kuş-III

Havanın “matriks” hali

İster hücreler, isterse organizmalar, canlıların yaşam özellikleri öyle ya da böyle içinde bulundukları ortama bağlıdır, buna aşina olduğunuz üzere “matriks” adını veriyoruz. Ne var ki matriks kavramı anlamı açısından bir yerde sanal görünmektedir. Hava ve su örneğinden gidelim, su insanlar tarafından kolay algılandığından matriks adlandırması için makul bir örnek sunar, onu avcunuza doldurabilir, içebilirsiniz. “Oysa hava da bir matrikstir” dediğinizde durum karışır, içinde bulunduğumuz, nefes almamızı sağlayan, ama beri yandan kolay hissedilemeyen bir ortam vardır. Biz bu ortamı estiğinde, oksijen tükendiğinde ya da nem oranı yükseldiğinde kısmen algılayabiliriz. Nitekim bilim camiasının havanın ne olduğunun ayırtına gitmesi diğer ortamlara göre çok daha geç gerçekleşmiştir. Havanın bir ortam olduğu, aynen su gibi basınç oluşturduğunun bulunması ise Torricelli (1608-1647) döneminde kadar gider. Okumaya devam et Havanın “matriks” hali

Tavuk sanılan, piliç denilen kuş-II

  1. Bilimsel arka plan

Şimdi gelelim işin bilimsel arka planına, yani bir civcivi 40-45 günde nasıl 2.2-2.5 kg canlı ağırlığa getirebildiklerine, bunu neye binaen yaptıklarına… Aslında bu süreci bir kitap bölümü olarak anlattım, okuma lütfünü gösterenler için kaynaklarıyla birlikte fazlasıyla açıklayıcıdır. Bu yazıyı yeniden ve daha fazlasını isteyenler için yeniden hazırladım. Tartışmayı pilicin bilinen, daha doğrusu algılanabilen özelliklerine dayandıracağım. Okumaya devam et Tavuk sanılan, piliç denilen kuş-II

Bir şey aslından daha iyi olabilir mi?

Son haftaların tavuk / piliç tartışmaları (bu sitede de yer alacak ikinci ve üçüncü yazılar), yürümeye ve irdelemeye değer bir yol açarak sonuçlandı; “bir şey aslından daha iyi olabilir mi?” “Asıl olanın” bir şeyin esası olduğu mantığıyla düşündüğümüzde olmazmış gibi geliyor ki, genelleme olarak yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Mesela piliç aslı olan tavuktan daha iyi olamaz. Gelin görün ki, kollajen / glikozaminoglikan gibi detayları dikkate almazsanız ikisi de birbirine benzemektedir, ağırlıkları üç aşağı beş yukarı aynıdır (hatta piliç istenen ağırlığa ayarlanabilir). Buna karşılık pilicin (antibiyotik, kimyasal vb. detayları da saymazsanız) dört aya karşılık 40 günde büyümesi, 25 dakikada pişmesi, 4-5 liralık kilogram fiyatı (tavuk 15-20 liradan aşağı olamaz) aslında hem üreticiye hem de tüketiciye daha üstün görünen özellikler sunar. Hele hele bunu bir de “akşam bir hız ne pişireyim de dizinin başına oturabileyim” gözleriyle irdelerseniz, iki patates, havuç ve soğanın da kolaylığı hesaba katıldığında, piliç elbette aslı olan tavuğa üstün görünmektedir (bu son neden endüstrinin elini dara sokan en önemli unsurdur, kimse işten yorgun argın çıkınca, eve ancak iki saatte pişen bir şeyi götürmek istemez). Okumaya devam et Bir şey aslından daha iyi olabilir mi?