Embriyolojinin göz ardı ettiği kavram: Çevre koşulları

Canlıların gelişimi biyolojinin en çok olmasa da en derinlemesine ilgilendiği alanlardan birisidir, buna embriyoloji adını veriyoruz. Özellikle memeliler, kuşlar gibi sınıflar, gelişim aşamasında aynı sınıftan olan diğer canlıların “benzeri aşamasından” geçerler. Mesela bir civcivin yumurta içindeki gelişimi dış görünüş olarak incelendiğinde hepsinde önce bir tüp yapısı ortaya çıkarken, sonraki aşamalar o canlı ailesindeki diğer üyelerin dış görünüşlerini de çağrıştıracak bir sıra izler. Buna “rekapitülasyon” adı verilmektedir. Yani, “canlı aynı soydan gelen öncekilerin bir taslağını gelişimi sırasında yeniden sergiler”. Bu tür kuralların hemen hepsi bugünün moleküler biyoloji tekniklerinin olmadığı dönemde konmuş olsalar da, yeni yöntemler de kuralların genel olarak doğru olduklarını göstermektedir. Okumaya devam et Embriyolojinin göz ardı ettiği kavram: Çevre koşulları

Mayalanmanın genel kuralları, ortamın belirleyici ama bilinmeyen etkileri

“Turşu kurma” prensibinin, bitkinin zaten üzerinde bulunan mikroorganizmalara seçicilik kazandırmak olduğunu kavradığımızda aslında mayalanma kavramının ne olduğu açıklığa kavuşacaktır. Bu bir süreçtir, başlangıcını doğal koşullar altında saklanması mümkün olmayan taze ürünler oluşturur. Siz kurduğunuz ortamla, bunların mayalanmaları (yani çürümemeleri) için uygun koşulları yaratırsınız. Bu sistem aslında bağırsaklara eşdeğer bir sindirim sürecidir. Doğal olarak, taze ürün bir şeye dönüşürken, mayalanma tamamlandığında artık başlangıçtaki formu değildir. Yani mesele yine turşu örneğinden gidersek, mayalanma vitamin açısından zenginleşmeye neden olur. Dolayısıyla ürünü saklamanın ötesinde, vitamin kaynakları açısından daha fakir olan bir dönemde bile beslenmeniz eksik kalmaz. Okumaya devam et Mayalanmanın genel kuralları, ortamın belirleyici ama bilinmeyen etkileri

Turşu yapımının biyolojisi

İnsan ve hayvan sindirim sistemlerini birbirinden ayıran önemli özelliklerden biri mayalanma biçimidir. Gıda hayvanlarda (“yem” meselesini bir tarafa koyarsanız) doğal forumunda alınır. Bizim önemli gıda kaynaklarımızdan birini oluşturan süt, geviş getiren hayvanlarda ot yenmesiyle yapılır. Yani ortada aslında selülozdan zengin bir besin öğesi vardır, inek, koyun ya da keçinin yediği ot, işkembe adı verilen dört gözlü midedeki bakteriler sayesinde proteinden zengin bir biçime dönüştürülür. Dolayısıyla beslenme kavramı asında bu mayalanma işleminin varlığıyla yakından ilişkilidir. İnsanın midesinde bu anatomik bileşenler “silik” olmanın ötesinde (insan midesinin de bölümleri vardır, ama işkembe gibi baskın özellikle göstermez), mayalanmayı sağlayacak bir mikroorganizma örtüsü de bulunmamaktadır. Buna karşılık insanda mayalanma kalın bağırsaklarda gerçekleştirilir. Bu durumun doğal sonucu olarak insan yediklerinin bir kısmı mayalanmış olarak alır, unun mayalanmış hali ekmeği, sütünki yoğurdu, kefiri ya da peyniri, etinki sucuğu ya da salamı, sebzelerin ve meyvelerin mayalanmış formları ise turşuyu oluşturur. Mayalanmış gıda, çiğ haline göre içerik açısından farklılaşır. Örneğin sebzelerin mayalanmış (salamura) formu olan turşunun protein içeriği de ham haline göre artar. Bu hem beslenme açısından ek bir avantaj sağlar, ama beri yandan o meyvenin bulunmayacağı dönemde de tüketilebilmesini sağlar. Okumaya devam et Turşu yapımının biyolojisi

“Özgürlükçü” tabip odası Karatay’ı meslekten men etti!

İstanbul Tabip Odası (İTO) Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin şikayeti üzerine, Prof. Dr. Canan Karatay‘ı “gebelikte şeker yükleme testinin hastaları zehirlediğini söyleyerek hastaları kaosa sürüklediği ve hekimleri küçük düşürdüğü gerekçesiyle” on beş gün süresince meslekten men etti. Dernek şikâyetinde Karatay’ın uzmanlık alanı dışı bir konuda tıbbi değerlendirme yaptığı, bilimsel olmayan açıklamalarla halk sağlığına zarar verdiği, kendi reklamını yaptığı, tıbbi bir konuyla ilgili ihtilafında kendisiyle farklı düşünen hekimlerle etik olmayan tartışma yöntemlerini kullandığı iddialarında bulundu. Okumaya devam et “Özgürlükçü” tabip odası Karatay’ı meslekten men etti!

Toplumun teröre tepki vermemesi bir felakete işaret eder

Bu satırlarda olabildiğince siyasi görüşten uzak durmaya çalışıyorum. Bunun temel nedeni sitenin amacının bilgilendirme olması, okuduklarımdan çıkarımlarımı aktarmamdır. Buna karşılık gündemi delip geçen olaylar olduğunda, tamamen izleyici durumda olmadığımı da vurgulamak zorunda kalıyorum. Nitekim önceki kısa yazı amacına ulaşmış görünüyor, katkılarınızdan dolayı müteşekkirim. Yazıya getirilmiş olan eleştirilere kendi (şahsi) bakış açımı da aynı şekilde aktaracağım. Dolayısıyla bu yazının amacı da bir ortak nokta bulunmasını hızlandırmaktır. Okumaya devam et Toplumun teröre tepki vermemesi bir felakete işaret eder

“Ya bilerek göz yumdular, ya bilhassa emrettiler”

Çünkü hepi topu bir barış toplaşmasıydı, kim bilir birkaç slogan, birkaç flama. Olsa olsa beklenen arbede, sıkılacak gaz, gözyaşları, her günkü koşuşturmayla süslenirdi sokaklar. Ya hiç haberleri yoktu, ya da sessizce beklemedeydiler, nasıl olsa alışık oldukları temaşa. Okumaya devam et “Ya bilerek göz yumdular, ya bilhassa emrettiler”

Güneş döngüsü

Geçen yazının başlığı aslında açıktı; “Olan biten aslında kendi içinde gerçekleşmektedir”. Ne var ki bu kavramın açıklanması o kadar kolay görünmüyor. Biz yaşadığımız dünyanın bazen bir eylemcisi, ama genellikle gözlemcisi olarak davranırız. Olan-biteni açıklarken yaptığımız gözlemleri anlatırız, aslında bu bir betimleme biçimidir. Yani “bir manzarayı tasvir et” deseler nasıl anlatacaksak, bir biyolojik süreci betimlerken de aynı mantığı kullanırız. Dolayısıyla gözlem “ben merkezli” olmak zorundadır ve ancak başka bilgiler dahilinde genişlerken, iç görü dahilinde de derinleşebilir. Meslektaşlarımın ve bilimle uğraşanların bir kısmı “İç görü” kısmının “mistik” bir anlam ifade ettiğini düşünerek tartışmanın bilimden uzaklaştığı düşüncesine kapılırlar. Bu ne yazık ki doğru görünmemektedir, burada kastedilen, düz bakışla görünemeyecek, aslında herkesin fark etmesi mümkün olan kavramların, ancak iç görü sayesinde anlamlandırılabileceğidir. Bu yöntemin şöyle bir avantajı vardır, sadece gözlemcisi olduğumuz dış dünyanın belli bir prensiple çalışmakta olduğunu anladığımızda, deneme yanılma yöntemini bırakarak, aradığını doğrudan bulma olasılığını yükseltir. Yani konunun mistisizmle bir alakası yoktur, sadece anlamlandırma doğru yapılmıştır. Okumaya devam et Güneş döngüsü

Olan biten, aslında kendi içinde gerçekleşmektedir

Yukarıda olan, nasıl aşağıda da varsa ve nasıl sürekli tekerrür ederse tarih, olmakta olanlar da aslında birbirlerinin biçim değiştirmiş benzerleridir. Ne var ki tutukludur insanının aklı, kapısı açılsa bile çıkamaz hücresinden ve “açıklamak” olduğunda mesele bağlarını çözemez zihin; “anlamın” derin sularına dalacağına, yani hücresinden sonsuz bir hürriyetle çıkacağına, yerinden kıpırdamaz, “aklına uydurmakla” yetinir. İnsanın doğaya ait olayları inceleme mantığı öncelikle akla uydurma, ama beri yandan kendi yapabildikleriyle benzerlik kurma üzerine kuruludur. Bu algılama biçimi başka yorum olasılıklarını ortadan kaldırmakla kalmaz, gözlemlediklerini ister istemez anlayabildiği algı biçimine oturtur. Oysa olan biten ne varsa aslında kendi içinde de gerçekleşmektedir.  Bu nedenle akıl son derece kullanışlı olsa da, aslında bir o kadar da yanıltıcıdır. Okunanın düz haliyle anlaşılması başkadır, görünenin (zahiri) ardında yatan diğer anlamların (içrek) anlaşılması bambaşkadır. O nedenle yapılabileceğin en iyisi, bilgiyi gönül imbiğinde damıtmaktır. Çöktüğünde akıl tortusu, geriye kristal berraklığında bir bilgi kalır. Akıl gözüyle okunamayanlar, ancak gönül gözüyle anlaşılır. Bilgi vardır, aşikardır, ancak onu anlamlandırmak bambaşka bilgilerin varlığını ister. Mesela harfleri herkes bilir, bu Mısır hiyeroglif alfabesinden, Latin biçimine kadar kavramlar bütünü olarak aslında farklı değildir, ancak o harfin hangi sese karşılık geldiğini, o sesin ne anlam verdiğini kimse bilmemektedir. Okumaya devam et Olan biten, aslında kendi içinde gerçekleşmektedir

“Yaşamın akışkan formu” bilgilerin birleştirilmesinin başlangıcıdır

Biyoloji, yani canlıların yaşam özellikleri konusunda yazılanlar da, aynen tıbbın büyük bölümü için geçerli olduğu üzere betimlemelere dayalıdır. İnsan ilk kez gördüğü bir şey için elbette sadece tanımlayıcı bir dil kullanabilir. Bilgi birikimi arttıkça, aynı işlevin diğer canlılarda nasıl gerçekleştiği anlaşıldıkça, betimleyici bilgilerin birleştirilip bir yoruma varılması da olanaklı hale gelir. Ne var ki bu bilgilerin genel bir bakış açısı, işler mantık ve dahası felsefe halinde bütünleştirilmeleri sıkıntılı bir süreçtir. Burada karşılaşılan sorun aslında iki yönlüdür, ilki ve daha yüzeysel olanı, hayatını bir canlının birkaç özelliğini inceleyerek geçirmiş birine aslında özelliklerin ortak olduğunun anlatılmasında yaşacak olan kısıtlılıktır. Mesela kalın bağırsak ile ilgilene bir cerraha, bu organın aslına su ve tuz emiliminden sorumlu olmadığını, bir fermantasyon (mayalama) sisteminin ana bileşeni olarak işlev gördüğünü kolay kolay anlatamazsınız. Ama ikici sorun daha büyüktür, canlıların ortak özelliklerini birleştirip de bir felsefe çerçevesine oturtmaya kalktığınızda bunun doğruluğundan siz de bir yere kadar emin olabilirsiniz. Dahası çıkarımlarınız görünenin (zahiri) dışına taşarak başka bir içrek (Batıni) anlama dönüşecektir. İçrek anlamın anlaşılması çok kolay olamayacağı gibi, bugüne kadar öretilmiş ve benimsenmiş anlayışla büyük ölçüde çelişebilir. Okumaya devam et “Yaşamın akışkan formu” bilgilerin birleştirilmesinin başlangıcıdır