Salaklar Sofrası (Le Dîner de Cons, ABD Başkan seçimlerine bir gönderme)

Özgün adı Le Dîner de Cons olan Salaklar Sofrası,  Francis Veber’in 1992 tarihli oyunundan 1998’de sinemaya aktardığı bir güldürü filmidir. Eser aslında bir tiyatro uyarlamasıdır, ülkemizde orijinal film olarak gösterilmesinden öte, tiyatro eseri olarak defalarca sahne almıştır. Bir şehirlerarası otobüs yolculuğu sırasından tesadüfen izlediğim bu film aslında hepimizin durumunu başarıyla yansıtmaktadır: “Pierre Brochant (Thierry Lhermitte) Paris’te yaşayan başarılı bir yayıncıdır. Hayatta her şeye sahip olmuş bu yakışıklı yayıncı, kendisi gibi üst sınıftan seçkin arkadaşlarıyla birlikte golf oynamak, şık ve görkemli davetlere katılmak gibi olağan burjuva alışkanlıklarından bıktıklarından farklı bir oyuna dadanırlar: Beş arkadaş her hafta çarşamba günü gözlerine kestirdikleri ve “salak” olarak nitelendirdikleri beş zavallıyı aralarından birinin evine yemeğe davet ederler. Kendilerine göre basit ve akılsız buldukları bu insanlarla ince ince dalga geçerler. Davetliler ise seçkin bir yemeğe davet edilmelerinin nedenini kendi üstün özelliklerine yorarlar, aslında kendileriyle dalga geçildiğini asla anlamazlar. Gecenin sonunda konuklar yollandığında “haftanın salağı” seçilir. Okumaya devam et Salaklar Sofrası (Le Dîner de Cons, ABD Başkan seçimlerine bir gönderme)

The Dinner Game (Le Diner de Cons, a criticism for US elections)

Le Dîner de Cons (The Dinner Game) is a comedy film adapted from Francis Veber’s 1992 theater and transferred to the cinema in 1998. His works Turkish adaptations have been performed many times in our country, as the original movie: “Pierre Brochant (Thierry Lhermitte) is a successful publisher who lives in Paris. This handsome publisher had everything, playing golf with the upper class elite friends, like himself, stylish; but they haunt a different game because they get bored of the usual bourgeois habits. Five friends find every week Wednesday an “idiot” and invite them to dinner in someone’s home and make fun. Although the guests think they have been invited to an exclusive dinner because of their extraordinary interesting features, they never actually understand the truth. In the end of the evening, when the guests sent, “idiot of the week” is selected. Okumaya devam et The Dinner Game (Le Diner de Cons, a criticism for US elections)

Doktrin dediğin nedir ki, biraz mantıklı saçmalamaya bakar

Doktrin sözlüklerde “bir konudaki bilgi ve dogmalar bütünü” olarak tanımlansa da, tanım kelimenin anlatmak istediği açısından yetersiz kalır. Doktrinde ifade edilmek istenen “ancak belli bakış açısıyla anlaşılan genel – geçer – işler kurallar” manzumesidir. Örneğin elmaların daldan koptukları zaman yere düştüklerini herkes bilir, ama “yeryüzünün elma dahil bütün cisimlere bir çekim uyguladığı düşüncesi” ile bakıldığında yerçekimi kavramı doğar, lakin bir açıklama biçiminin ötesine geçmez. Bu çekimin kurallarının konması, yani Newton Kanunları olarak bildiğimiz matematikselleştirme mevcut durumun öngörülebilir, hesaplanabilir hale gelmesini sağlar. Kuralın doktrine dönüşmesi ise “bütün cisimlerin kütleleri ile ilişkili bir çekim oluşturduklarının” anlaşılmasıyla olur. Zira artık ortada herkesin gördüğü bir durumun matematikselleştirilmiş biçimi değil, bilinen evrendeki genel kaidesi bulunmaktadır. Hattı zatında kaide bile kuraldan farklıdır, düşünceye zemin oluşturmasıyla ayrılır. Okumaya devam et Doktrin dediğin nedir ki, biraz mantıklı saçmalamaya bakar

Likenlerin anlattıkları, bir kere olan neden bir daha olmasın?

Bilim ne yazık ki bazen ana akım güzergahlarına takılır, çok daha ilginç olan ve model oluşturabilecek diğer alanları dikkatinden kaçırır; likenler de bu alanlardan biridir. Zira işlev ve şekil olarak tamamen farklı alg ve mantar gibi iki canlı grubunun “biçimli” birliktelikler oluşturabilmesi herhangi bir moleküler mekanizmanın açıklanmasından çok daha ilgi çekicidir. Bilimde genel geçerli bir kural da “bir kere olabiliyorsa, yani böylesi de mümkünse, neden diğerleri için de bir açıklama oluşturmasın” düşüncesidir. Buna karşılık liken gibi bir uç formun memelilere uyarlanması sıkıntılıdır, beri yandan imkansız da görülmemektedir. Okumaya devam et Likenlerin anlattıkları, bir kere olan neden bir daha olmasın?

Liken denilen “bileşik” canlı formları

Yeryüzü aslında bizim tahminimizden çok daha fazla ilginç yaşam biçimi barındırır. Bunların bir kısmı yaşam koşulları açsından ilginçtir, yani ortalama canlıların yaşayamayacağı ortamlarda, mesela volkan ağızlarında, çok derin sularda vb. yaşamlarını sürdürürler. Bir kısmı bizi şaşırtacak beceriler sergilerler, mesela yarasalar sesle yön bulabilirler. Ama bunlardan fazlası da vardır. Likenler başlı başına birer canlı biçimi olmayıp, mantarlar ve fotosentez yapma becerisi olan alglerin (yosun) birleşiminden oluşurlar. Ne var ki ortaya çıkan canlı (liken) ne mantara ne de alge benzer, bambaşka, ama karakteristik bir biçim gösterir. Likenler kabuksu, dalsı ya da dikensi olabilir. Dolayısıyla ortaya çıkan yeni yaşam formu sınıflandırılamadığı gibi, daha önce çok sık tartıştığımız “canlının formunu neyin belirlediği” kavramına da ışık tutar. Anlaşılan form mantar ya da algin genetik yapısı ile belirlenmemektedir, zira aynı likenler (yani aynı mantar-yosun birliktelikleri) farklı coğrafyalarda farklı farklı formlar oluşturabilir. Velhasıl likenler şekil ve yaşayış bakımından kendilerini oluşturan alg ve mantarlardan tamamen ayrı bir yapı gösterirler. Okumaya devam et Liken denilen “bileşik” canlı formları

Slow Food’un 20. Yılı, hem romantik, hem kışkırtıcı

Geçen hafta Slow Food’un İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen 20. Yılı etkinliklerine, yani Terra Madre Salone del Gusto’ya katıldık. Slow Food (Yavaş Gıda) 1986’da Carlo Petrini tarafından başlatılan uluslararası bir hareket olarak tanımlanır. Hızlı, ayaküstü yemek alışkanlığına (fast food) karşı alternatif olarak geleneksel ve yerel yemek ve yeme biçimlerini, yerel ekosistemlerin özelliklerini korumayı teşvik eder, simgesi de bir salyangozdur. Hareket aslında “slow” kavramını gıdanın ötesinde yaşama da genişletir, hatta şehirlere “yavaş şehir” belgesi de verir. Bir organizasyon olarak başlangıcı 1986’da Roma’da McDonald’s açılmasına de gider, daha sonra uluslararası kimlik kazanır ve bugününe erişir. Girişimin başlıca amaçları arasında yerel biyoçeşitliliği korumak amacıyla tohum bankası oluşturmak ve sürdürmek, yerel ve geleneksel besin maddelerini korumak ve teşvik etmek, tat eğitimini teşvik etmek, tüketicileri fast food ürünlerinin riskine karşı eğitmek, organik çiftçiliği teşvik edici kamuoyu oluşturmak, genetiği değiştirilmiş organizmalara karşı çıkmak, tarım ilaçlarının kullanımına karşı toplumu bilgilendirmek ve bahçıvanlık becerisini kazandırmak da vardır. Okumaya devam et Slow Food’un 20. Yılı, hem romantik, hem kışkırtıcı

Marie Antoinette “artık bu adreste oturmuyor!”

Marie Antoinette Kutsal Roma İmparatoru I. Franz ve eşi Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa’nın kızıdır. Henüz 14 yaşındayken Avusturya-Fransa ilişkileri gereği Fransa veliahdı XVI. Louis ile evlendirilir, 1774 Mayıs’ında Fransa kraliçesi olur. Bize Fransız Devrimi olarak anlatılan hikaye tarih kitaplarının sayfalarından Marie Antonette’in halk için söylediği iddia edilen “ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” cümlesiyle simgeselleştirilir. Anlatılan tabloda halk fakir, saray ve çevresi ise zengindir. Yönetimde olmalarına karşılık halkın ihtiyaçları konusunda duyarlı değillerdir. Ve derken kalkışma tetiklenir, bir isyan söz konusudur, hedefi zorunlu olarak saray, yani monarşidir. Marie Antoinette’in bunun içinde oynadığı rol de tamamen simgeseldir, zira 14 yaşında gıyaben gelin olan ve saraydan hiç çıkmamış bir prensesin para, paranın değeri gibi halk için merkezi önem taşıyan kavramları bilmesi bile söz konusu değildir. Hakkında yazılan daha yeni ve objektif kaynaklar, halkın durumunu sonradan anladığını ve elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getirir. Okumaya devam et Marie Antoinette “artık bu adreste oturmuyor!”

“Olay ve tarih” birbirinden “kopuk” kavramlardır

Fizikte “Belirsizlik İlkesi”, bir fiziksel olayın bütün ayrıntılarının aynı anda ölçülemeyeceği anlamını taşır (parçacığın momentumu ve konumu aynı anda ölçülemez). İlkenin biyolojik ve olasılıkla sosyolojik karşılıklarının bulunduğundan önceki yazılarda söz etmiştik. Peki herkesin gözü önünde olup bitmiş bir olay, biz o olayı daha sonra “tarih” kapsamında irdeleriz, belirsizlik ilkesinden ne kadar muaftır? Okumaya devam et “Olay ve tarih” birbirinden “kopuk” kavramlardır

Tıpta “yeni kuşak”, merak tohumlarının “doktrine dönüşecek” filizleri

Geçtiğimiz iki haftayı İstanbul Tıp Fakültesi 3. Sınıfı’nı bitirmiş öğrencilerinden gelen talep üzerine “tıbba farklı bir bakışın da mümkün olduğunu” anlatan bir programı uygulayarak geçirdik. Programa ilişkin talebin ortaya çıkış gerekçesi, geçen sene farmakoloji (ilaç bilimi) derslerinin birkaç saatinde aktarmaya çalıştığım düşünce biçimiydi. Siz bu düşünce biçimini bu sayfalarda kısmen okuyorsunuz. Öğrenci arkadaşlarımızın talebi; düşüncenin yeniden gözden geçirilmesi, görsellerle anlatılabilir hale gelmesi, ama özellikle onlardan gelen yorumlar sayesinde tartışılabilmesi açısından çok çok değerliydi, kendilerine müteşekkirim. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Anatomi Anabilim Dalı eğitim dersliklerini mükemmelen koordine etti, ayrıca teşekkür ederim. Okumaya devam et Tıpta “yeni kuşak”, merak tohumlarının “doktrine dönüşecek” filizleri

Tarımda “hasat şenliklerinin” önemi çok büyüktür

Geçtiğimiz hafta Adana’da düzenlenen Mısır Hasat Şenliği’ne katıldık. Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği’nin (NÜD) “Çiftçimizin emeğine, gelin hep beraber omuz verelim” sloganıyla organize ettiği bu şenliğin birkaç açıdan önemi var. Birincisi Türkiye’nin mısır konusunda kendine yeterli hale geldiğini ve endüstrinin de bütünüyle yerli mısır kullandığını öğrendik, bunun milli hasılaya katkısı 4.2 milyar lira. Beri yanda NÜD Başkanı Rint Akyüz özellikle GDO konusunda çok duyarlı olduklarını ve dört yıldır düzenli olarak kendi analizlerini yaptırdıklarını açıkladı, bu duyarlılıktan da büyük mutluluk duyduk, işine özen gösterenler önlemi kendileri alıyor. Bir üçüncü nokta ise daha özel, mısır bitkisinin detaylarını görme şansını elde ettik. Okumaya devam et Tarımda “hasat şenliklerinin” önemi çok büyüktür